Strokovni svet

Na predlog direktorja Zavoda, ter na podlagi sklepa Sveta Zavoda so za mandatno obdobje 4 leta imenovani v Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, naslednji člani : Bojan GASIOR-predsednik Športnega društva Dob Lado GORJAN-direktor ...

Pravilnik

Na podlagi 13.člena Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale (Uradni vestnik občine Domžale 1/03) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 8. redni seji, dne 10.09.2003, sprejel PRAVILNIK ...

Svet zavoda

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Domžale o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, je bila dne 11.04.2007 konstitutivna seja novega Sveta Zavoda, za mandatno obdobje 2007-2011. Predhodno ...

Statut zavoda

Javni zavod “ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE” je ustanovljen za izvajanje aktivnosti športa in rekreacije, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale, za opravljanje administrativnih, strokovnih, ...