Razpis za uporabo Teniške dvorane Domžale v zimski sezoni 2017/18

Približuje se nova zimska sezona igranja tenisa v dvorani. Vabimo vas, da oddate prijave za uporabo terminov v Teniški dvorani Domžale za obdobje od 2. oktobra 2017 do 30. aprila 2018. Prijave je potrebno oddati pisno, na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnji povezavi, najkasneje do vključno 13. septembra 2017. Vse informacije lahko preberete v priloženem razpisu, kjer se nahaja tudi prijavni obrazec.

Prednost pri dodelitvi terminov imajo dolgoletni uporabniki teniških igrišč v dvorani s poravnanimi tekočimi obveznostmi. V kolikor nimate poravnanih obveznosti do Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, to storite najkasneje do oddaje prijave za uporabo terminov, v nasprotnem primeru vaše prijave ne bomo upoštevali. Kljub abonmaju v minuli sezoni je potrebno opraviti prijavo do predpisanega roka (13. 9. 2017). Po tem datumu bodo tudi vaši dosedanji termini, ki ne bodo prijavljeni, oddani drugim zainteresiranim uporabnikom. Plačilo terminov je potrebno do začetka igralne zimske sezone, v enkratnem znesku. 

Predvidoma trikrat v zimski sezoni, zaradi izvedbe teniških turnirjev, lahko uporaba fiksnih terminov odpade, a tako kot v preteklosti, tudi v letošnji sezoni organizacija le-teh ne bo bistveno posegala v posamezne termine. Do tega lahko pride le ob tekmah na najvišjem nivoju kot je državno prvenstvo v tekmovalnih kategorijah. Pričakujemo, da se bo o tovrstnih aktivnostih ustrezno in pravočasno obvestilo Zavod za šport in rekreacijo Domžale in posledično tudi vse ostale uporabnike.

Vsem uporabnikom dvorane za igranje tenisa v Domžalah želimo prijetno zimsko sezono. Vabimo pa vas tudi k oddaji vaših konstruktivnih predlogov za izboljšavo delovanja dvorane in pomožnih prostorov. Vse vaše predloge lahko pošljete na elektronski naslov: urh.vrenjak@sport-domzale.si. Hkrati vas vabimo, da s svojim načinom uporabe, skrbjo za dvorano in pospravljanjem igrišča po končani igri, pripomorete k udobni uporabi dvorane za vse uporabnike.


Uroš Križanič, direktor
Zavod za šport in rekreacijo Domžale