Razpis za uporabo Balona v Športnem parku Domžale v zimski sezoni 2017/18

Vabimo vas, da oddate prijave za uporabo prostih terminov v Balonu v Športnem parku Domžale za obdobje od 2. oktobra 2017 do 30. aprila 2018 za mali nogomet, rolanje ali kotalkanje. Prijave je potrebno oddati pisno, na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnji povezavi, najkasneje do vključno 15. septembra 2017. Vse informacije lahko preberete v priloženem razpisu, kjer se nahaja tudi prijavni obrazec.

Prednost pri dodelitvi terminov imajo dolgoletni uporabniki Balona s poravnanimi tekočimi obveznostmi. V kolikor nimate poravnanih obveznosti do Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, to storite najkasneje do oddaje prijave za uporabo terminov, v nasprotnem primeru vaše prijave ne bomo upoštevali. Po 15. 9. 2017 bodo vsi preostali termini oddani drugim zainteresiranim uporabnikom tudi za krajša obdobja.

Plačilo terminov je mesečno.

Vsem uporabnikom Balona želimo prijetno zimsko sezono. Vabimo pa vas tudi k oddaji vaših konstruktivnih predlogov za izboljšavo delovanja Balona. Vse vaše predloge lahko pošljete na elektronski naslov: urh.vrenjak@sport-domzale.si. Hkrati vas vabimo, da s svojim načinom uporabe, skrbjo za Balon in pospravljanjem rekreativnih površin po končani igri, pripomorete k udobni uporabi Balona za vse uporabnike.

 

Uroš Križanič, direktor
Zavod za šport in rekreacijo Domžale