RAZPIS ZA ODDAJO TERMINOV ZA IGRANJE ODBOJKE NA MIVKI

Objavljamo razpis za oddajo terminov, za igranje odbojke na mivki, v Športnem parku v Domžalah.

POROČILA O DELU DRUŠTEV V LETU 2015

Spoštovani predsedniki društev/klubov !

Objavljam zahtevo za posredovanje poročil o delu društev v letu 2015.

Izdelava poročila o delu društva je pogodbena obveznost za vsa društva, ki so bila sofinancirana z občinskimi sredstvi, v letu 2015, za izvajanje športnih in rekreativnih programov.